RUNER    TILBAKE    HOVEDSIDEN

 

 

Mer om urter etter hvert.  

Reinfann, ved eldhuset i Leirskardalen . Et av Nord Norges eldste trehus, bygget ca 1620.