Stemninger i Naturen.  Bilder av Eskil Olsen, slik jeg ser det.

 

.