MER OM RUNER          TILBAKE        HOVEDSIDEN               

                                             Runer

 I sin  enkleste  form  er  Runer et "alfabet" som  bla. norrøne folk tok i bruk for 1500 år siden.  I tillegg er runer et mektig og kraftfuldt redskap for spådomskunst og magi.  Rune betyr "hemmelig", "mysterium" eller "skjult". Runene ble satt sammen i spesielle kombinasjoner og kunne bringe lykke eller beskytte og også helbrede.

Den eldre FUTHARK (alfabet) er delt inn i tre grupper av runer som kalles Ætter. Den første ætten er oppkalt etter fruktbarhetsguden  Frøy, og inneholder åtte runer. Den andre  ætten er oppkalt etter Hagl, og inneholder åtte runer. Den tredje ætten inneholder også åtte runer og er oppkalt etter  krigsguden Ty.

Runene står for: Muligheter og fullførelse, intelektuelle bragder og åndelig opplysthet.

Med runekasting kan man spå i framtiden. Du kan også bære på deg runens kraft ved å  ha på deg båndruner i form av "smykker". Båndrunene kan for eksempel brukes som en amulett for beskyttelse mot fare, eller framgang i kjærlighetslivet og andre plasser, den har også helbredende kraft. En båndrune kan gi deg en enkel, men virkningsfull magisk kraft.

"Mine" runer er sammensatt av tre forskjellige runer og finnes i tre typer.

En for kjærlighet og vennskap, en med beskyttende effekt, og en for helbredelse. Den fjerde er en lykkeamulett som kan benyttes av jegere og den  har  runen  ELGR som tegn.

En rune må alltid lages og bæres med omtanke og respekt. Du må da be runen om å gi deg f.eks. beskyttelse eller om å helbrede deg. Når du syns den har gitt deg det du ba om, må du alltid takke runen for det den har gjort. Når du føler at runen ,av en eller annen  grunn  skal tilintetgjøres, må den brennes.

 

                                                                           Eskil.