Helgeland i bilder, verd et besøk!

           Godværskyer over Tomma med Sjona i forgrunnen, en av de mange fine sommerdagene i 2002.

                Mange flotte utsiktsposter på tur vestover, Aldersundet med Aldra på venstre side.

            Mellom de to fjelltoppene innerst i bildet var omegastasjonen, gårsdagens navigasjonsystem.

neste side                                                                                                                                                            hovedsiden