TILBAKE                                                 Skonseng.

 

Skonseng  og Røssvoll er to bygder som er delt i to av Ranelva ,ei brukbar lakselv med mange fine kulper i. Skonseng er postadressen  til  omkringliggende bygder. 

 Her ligger flyplassen til Mo I Rana , Jernbanen  og E-6 går gjennom bygda . Her er nærbutikk , jernbanestasjon , skole og barnehage , et aktivt idrettslag med egen  fotballplass , "Gunnarbinge" og lysløype .Skolekorpset har vært med å konkurrere helt oppe i Norgestoppen.  Kvinnegruppa  i idrettslaget skal vist nok være en aktiv gjeng , opplyser sånn "passe" pålitelige kilder.

Det er ganske store jordbruksområder og et flott friluftsområde . Avstanden til Svartisen og Grønnligrotta , de mest kjente severdighetene her omkring er ikke så stor.

      De fleste har nok sin arbeidsplass i Jernverksbyen  Mo I Rana eller byen under polarsirkelen  som den gjerne kalles.

Mo har gjennomgått en ganske stor omstillingsprosess i forbindelse med nedleggingen av A/S Norsk Jernverk og Koksverket ,men det ser tilsynelatende ut som vi  har klart oss bra.

      Ellers er områdene rundt ganske belastet med kraftutbygging, neddemte vann , regulerte elver, sår i naturen som ikke gror så fort. Rana  Gruber på Storforshei drives i liten målestokk for tiden , siden det ikke er råjernsproduksjon  ved jernverket . I et av de nedlagte dagbruddene er det bygd en motorbane av ganske store dimensjoner.

      Dette var litt om Skonseng og omegn , ingen nevnt , ingen glemt.

                                                       Eskil.

                                    Fra Reinfossen                                                                          Utsikt over Langvatnet                   

                                                                                             Utsikt fra stuevinduet.